Светски дан борбе против трговине људима обележава се седми пут 30. јула ове године, након што је установљен новембра 2013. у оквиру резолуције: „Побољшање координације напора против трговине људима“, усвојене на 68. заседању Генералне скупштине Уједињених нација.

Размере проблема трговине људима  и његов утицај на живот и здравље људи довеле  су до активног укључивања Црвеног крста у настојање да се спречи и олакша људска патња а само заједничком и свеобухватном, континуинираном активношћу свих институција и друштвено одговорних организација може  се стати на пут овом озбиљном проблему.

Црвени крст Деспотовац је са својим волонтерима поменути дан обележио на градском тргу дељењем флајера и упознавањем грађана општине Деспотовац о трговини људима који представља глобалан проблем и један од најгнуснијих облика криминала.

Трговина људима представља глобалан проблем и један од најгнуснијих облика криминала на свету који милионима људи широм света одузима достојанство. Подразумева куповину и продају неке особе ради њене експлоатације до које долази услед употребе силе, претње, преваре, заблуде, злоупотребе овлашћења, злоупотребе тешког положаја, отмице итд.

Трговина људима се јавља у више облика:

Радна експлоатација,

Принудни рад,

Принудни брак,

Трговина људима ради усвојења,

Принудно просјачење,

Принуда на вршење кривичних дела,

Принудна проституција или неки други облик сексуалне експлоатације,

Трговина органима, коришћења у оружаним сукобима.

Трговци људима најчешће таргетирају рањиве особе, оне које потичу из дисфункционалних породица, особе у ризику од сиромаштва, социјалне изолације, без адекватна подршке. Последњих година, деца константно чине велики проценат међу идентификованим жртвама