Једнодневни семинар партнера у циљу промоције организације Црвеног крста
16. април 2019. година
Црвени крст Деспотовац 
Црвени крст Свилајнац

Семинар је обухватио:

Предавање из области дифузије за запослене, волонтере,

предавање на тему Добровољног давања крви, план даљих акција Добровољног давања крви и кратки резиме конкурса „Крв живот значи“,

планирање активности на припреме за Деловање у несрећама за пословну 2019. годину,

план и програм недеље Црвеног крста од 8. – 15. маја

отворена дискусија , питања и одговори