13. октобра 2021.  одржан је састанак са представницима тима Основне школе „Деспот Стефан Високи“ који је задужен за Црвени крст и направљен је план  реализације програма и деловања Црвеног крста.

Деловање Црвеног крста Србије / Деспотовац јасно је одређено Законом о Црвеном крсту Србије. Закон о Црвеном крсту Србије је такође јасно дефинисао јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије

План и програм активности  Црвеног крста Деспотовац за ученике основних школа на територији општине Деспотовац за школску 2021/2022. годину.

 • Безбедност деце у саобраћају
 • Промоција здравих стилова живота (прљаве руке, хигијена, здрав начин живота, здраве навике, здрава исхрана)
 • Болести зависности (зависност од интернета, видео игара, коцке, пушења, психоактивне суптанце)
 • Лаичка прва помоћ (предавање и практична обука ученика, такмичење)
 • Промоција програма „Промоција хуманих вредности“
 • Промоција програма „Борба против трговине људима“
 • Промоција о основним принципима, знаку и историји Црвеног крста
 • Промоција акција и основно знање о Добровољном давалаштву крви
 • Квиз такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту“
 • Ликовни и литерарни конкурс за ученике „Крв живот значи“
 • Дечија недеља (трка за срећније детињство, дан хране)
 • Чланство младих чланова Црвеног крста
 • Недеља Црвеног крста од 08. до 15. маја
 • Обележавање национални и светских дана
 • Солидарне акције (друг другу, пакетићи за децу, солидарни динар)
 • Омасовљавање организације, упис нових чланова – волонтера Црвеног крста
 • Остале акивности у договору са школом.

’Црвеном крсту Србије поверава се вршење и следећих јавних овлашћења:

 • покретање, организовање и спровођење или учествовање у редовним и ванредним акцијама солидарности у Републици Србији за помоћ угроженим лицима и жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, као и обезбеђење, у складу са законом, обуке људи, материјалних, финансијских и других средстава за те акције;
 • оспособљавање грађана, добровољно организованих за обављање послова цивилне заштите на територији Републике Србије, за пружање прве помоћи у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба;
 • организовање, обучавање и припремање екипа за прву помоћ, хигијенско-епидемиолошку заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад, психолошку помоћ становништву и техничку помоћ за извршавање задатака у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба;
 • популарисање добровољног давалаштва крви и, у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви, учествују у организовању акција добровољног давања крви.’’
 • Вршњачка едукације, ширење знања о Црвеном крсту и промоцији програма Црвеног крста.