На основу обилних падавина на територији општине Деспотовац и проглашења вандредне ситуацији на територији целе општине Деспотовац, дана 04. Јуна 2019 године. Црвени крст Деспотовац је одмах обавестио и Црвени крст Србије о ситуацији на територији општине Деспотовац и одржао састанак за Црвени крстом Свилајнац са  темама:

– Деловање у вандредним ситуацијама,

Одговор на поплаве на територији општине Деспотовац и Свилајнац,

– Међусобна сарадња и пружање помоћи суседној организацији,

– Пружање техничке подршке суседној организацији,

– Организациона питања.