Црвени крст Деспотовац и Спортска организација Деспотовац формирали су групу волонтера подмладка од 21 члана који ће своје време и знање поклонити волонтирајући.  Напомињемо да смо почетком године формирали и групу омладине која данас броји 35 члана.

Састанку је присуствовала и Весна Алексић, координатор подмлатка Црвеног крста, иначе Весна је члан Комисије за подмладак и омладину и уједно дугогодишњи члан Скупштине Црвеног крста Деспотовац.

Радује нас вест да су волонтери препознали рад Црвеног крста Деспотовац и Спортске организације.

Тема састанка:

 • Упознавање са волонтерима, дневник присутности,
 • Дифузија Црвеног крста
 • Представљање програма Црвеног крста Деспотовац,
 • Представљање програма Спортске организације, Канцеларије за младе Деспотовац,
 • Представљен је план и програм реализације активности за школску 2021/2022. годину,
 • Размотрен је Правиник о младима и понашање волонтера на терену,
 • Етички кодекс понашања,
 • Пријатан разговор са волонтерима, идеје.

Закључци са састанка су да се формира вибер група волонтера због COVID ситуације и безбедности свих чланова,  родитељи су у обавези да потпишу сагласност да дете може и  буде волонтер Црвеног крста Деспотовац у складу са Законом о Црвеном крсту Србије („Сл. гласник РС, бр. 107/2005“),  Статутом Црвеног крста Србије, Статутом Црвеног крста  Деспотовац, Правилником о организовању и деловању младих  у  Црвеном    крсту   Деспотовац, Планом и програмом Црвеног крста Деспотовац,, као и да се могу постављати фотографије и видео снимке детета  на сајт Црвеног крста Деспотовац www.ckdespotovac.rs као и на званичним друштвеним мрежама организације о реализованим акцијама – активностима Црвеног крста Деспотовац, а све то у циљу промоције свих 10 области рада и деловања Црвеног крста Србије – Деспотовац на територији општине Деспотовац.

Волонтери који желе да волонтирају могу преузети сагласност (линк) saglasnost roditelja 2021 (7)

Деловање Црвеног крста Србије / Деспотовац јасно је и недвосмислено одређено Законом о Црвеном крсту Србије. Закон о Црвеном крсту Србије је такође јасно дефинисао јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије и то:

’’Црвеном крсту Србије поверава се вршење и следећих јавних овлашћења:

 • покретање, организовање и спровођење или учествовање у редовним и ванредним акцијама солидарности у Републици Србији за помоћ угроженим лицима и жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, као и обезбеђење, у складу са законом, обуке људи, материјалних, финансијских и других средстава за те акције;
 • оспособљавање грађана, добровољно организованих за обављање послова цивилне заштите на територији Републике Србије, за пружање прве помоћи у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба;
 • организовање, обучавање и припремање екипа за прву помоћ, хигијенско-епидемиолошку заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад, психолошку помоћ становништву и техничку помоћ за извршавање задатака у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба;
 • популарисање добровољног давалаштва крви и, у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви, учествују у организовању акција добровољног давања крви.’’
 • Вршњачка едукације, ширење знања о Црвеном крсту и промоцији програма Црвеног крста

План и програм активности  Црвеног крста Деспотовац за ученике основних школа на територији општине Деспотовац за школску 2021/2022. годину.

 • Безбедност деце у саобраћају
 • Промоција здравих стилова живота (прљаве руке, хигијена, здрав начин живота, здраве навике, здрава исхрана)
 • Болести зависности (зависност од интернета, видео игара, коцке, пушења, психоактивне суптанце)
 • Лаичка прва помоћ (предавање и практична обука ученика, такмичење)
 • Промоција програма „Промоција хуманих вредности“
 • Промоција програма „Борба против трговине људима“
 • Промоција о основним принципима, знаку и историји Црвеног крста
 • Промоција акција и основно знање о Добровољном давалаштву крви
 • Квиз такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту“
 • Ликовни и литерарни конкурс за ученике „Крв живот значи“
 • Дечија недеља (трка за срећније детињство, дан хране)
 • Чланство младих чланова Црвеног крста
 • Недеља Црвеног крста од 08. до 15. маја
 • Обележавање национални и светских дана
 • Солидарне акције (друг другу, пакетићи за децу, солидарни динар)
 • Омасовљавање организације, упис нових чланова – волонтера Црвеног крста
 • Остале акивности у договору са школом, волонтерима.