Свако од нас може бити у прилици да треба прву помоћ, али свако од нас, такође, може да научи да пружи прву помоћ. Прва помоћ као општа програмска делатност је од све већег значаја.

ПРВА ПОМОЋ  је једно од препознатљивих симбола организације Црвеног крста.

Годишње више од 14 милиона људи широм света научи како да пружи прву помоћ у оквиру организације Црвеног крста.

Волонтери Црвеног крста Деспотовац, који су едуковани за указивање прве помоћи, као и чланови екипа прве помоћи,  вршили су 13. маја 2022,  санитетско обезбеђивање крос такмичења основних школа на територији општине Деспотовац.  Kрос такмичење за ученике од V до VIII разреда  одржано је у временском интервалу од 12:30 до 14:00 часова. У паузама између крос такмичења, волонтери Црвеног крста Деспотовац и стручни сарадници Црвеног крста су направили полигон прве помоћи где су ученици могли да се упознају са основним појмовима Прве помоћи и на тај начин на адекватан начин промовисали програм Прве помоћи

Због психофизичких карактеристика деца у млађем узрасту се током игре и свакодневних активности могу наћи у ситуацији која угрожава њихово здравље и представња ризик за повреду. У старијем школском узрасту ризици повреда су везани за интензивне спортске активности, излагање ризичним ситуацијма, учешће у саобраћају и друго.

Изразито је важно како учити децу од најранијег узраста да правилно реагују у случју незгоде и како да пруже прву помоћ. Једнако је битно да сви који раде са децом и бораве са њима (васпитачни, наставници, спортски тренери) знају које су најчешће повреде код деце и како да пруже прву помоћ.