Промоција здравих стилова живота има за циљ смањење броја људи, пре свега младих, са аспекта ризичног понашања у сваком облику њиховог живота и здравља, што ће се постићи организовањем и учешћем Црвеног крста у активностима у области кампање и обележавања светских дана посвећених здрављу људи.

 
Црвени крст Деспотовац у периоду од 01. априла до 05. априла 2019. године, организовао 8 (осам) предавања за ученике од I до IV разреда у Основним школама „Стеван Синђелић“ Велики Поповић и „Вук Караџић“ Ресавица
 
ТЕМА: 
Дифузија Црвеног крста,
предавање и радионице Гојазност код младих,
радионица здраве хране као и
упитник о правилној исхрани младих.
 
Према дневницима Црвеног крста Деспотовац укупно је обухваћено 101 ученик и то
26 ученика – првог разреда
23 ученика – другог разреда
29 ученика – трећег разреда
23 ученика – четвртог разреда
 
ХВАЛА ШКОЛАМА НА ИЗУЗЕТНОЈ САРАДЊИ.