Прва помоћ је једна од оних активности која се посебно негује у Црвеном крст Србије. То је активност која се везује за организацију Црвеног крста у целом свету и по чему је Црвени крст свуда препознатљив.

Прва помоћ је чин спасавања живота, али је такође одраз хуманости, алтруизма и осећаја за потребе других људи.

Црвени крст Деспотовац у сарадњи са Домом здравља Деспотовац у периоду од 06. до 20. јуна организовао 8 обука Прве помоћи за ученике Средње Техничке школе Деспотовац. Према евиденцији у оперативном система Црвеног крста Србије основну обуку Прве помоћи  прошла су 154 ученика.

Теме које су обухваћене обуком су:

  • Појам и значај Прве помоћи
  • Поступак на месту несреће
  • Средства за пружање прве помоћи
  • Процена стања повређеног и утврђивање животне угрожености
  • Поступак са особом без свести
  • Поступак са особом без свести и дисања – основне мере кардиопулмоналне реалнимације
  • Прва помоћ код крварења
  • Нагло настале здравствене тегобе и прва помоћ

Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спасавања живота и очувања здравља повређене или оболеле особе од стране онога ко је први у прилици да пружи помоћ.

Након успешно стечених вештина, Црвени крст Деспотовац полазницима издаје дипломе Црвеног крста Србије о завршеној обуци.

Свако од нас може бити у прилици да му је потребна прва помоћ, али свако од нас, такође, може да научи да пружи прву помоћ. Посебна пажња усмерена је на оне популационе категорије које су изложене повећаном ризику од повреда због врсте посла, бављења спортом или других разлога.

Уколико желите да научите прву помоћ, контактирајте организацију Црвеног крста Деспотовац

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СРЕДЊОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ДЕСПОТОВАЦ КОЈА ЈЕ ПРЕПОЗНАЛА ИДЕЈУ ЦРВЕНОГ КРСТА И УЧЕНИКЕ УПОЗНАЛИ О ОСНОВНИМ ПРИНЦИПИМА И ПОСТУПЦИМА ПРВЕ ПОМОЋИ.