Центар за едукацију и усавршавање – ЦЕУС из Београда, а у оквиру спровођења активности које је финансијски подржало Министарство за бригу о породици и демографију, Канцеларија за младе Деспотовац реализује предавања за младе у сарадњи са основним и средњим школама на територији општине Деспотовац.

Теме које обрађујемо и обухваћене пројектом су

  • Вршњачко насиље,
  • Репродуктивно здравље младих и
  • Безбедност младих на интернету.

Поред школа, млади могу информације о овим темама добити и у просторијама КЗМ Деспотовац , где могу да, поред тематских сесија, добију и брошуре на ове теме као и на сајту Црвеног крста Деспотовац www.ckdespotovac.rs

Канцеларија за младе Деспотовац у сарадњи са Црвеним крстом Деспотовац реализује дате активности на терену.