Ангажовање Црвеног крста на пољу мотивисања грађана за добровољно давање крви резултира прикупљањем већег броја јединица крви из године у годину и освајањем бројних признања.

Важан део сваке акције добровољног давања крви су волонтери Црвеног крста.

Иако им је улога можда мање видљива, њихове заслуге су огромне, у информисању становништва, припреми и реализацији акција – су немерљиве. Волонтери на акцијама давања крви имају први контакт са доборовољним даваоцима, они им пружају подршку у акцији (почев од попуњавања упитника па све до одласка са акције), и зато је важно да буду едуковани да дају исправне и тачне одговоре и да добро познају ову област.

Због свега наведеног, Црвени крст Деспотовац  и Црвени крст Свилајнац реализовали су едукацију за волонтере у области добровољног давалаштва крви, 21. маја. 2021. године, коју је похађало 23  млада волонтера.

Едукација је организована у сусрет акцијама добровољног давања крви које се организују у јуну ове године.

Учесници едукације су стекли основна знања о добровољном давалаштву крви (ко може бити далавац, које су контраиндикације, какве је припрема за давање крви, понашање даваоца након давања крви и др.), али и оспособљени да одговоре на разна питања, изговоре или предрасуде, понашање волонтера на акцији, дефинисање улоге и места волонтера, јер су често љубазност и предусретљивост волонтера веома важни да би се давалац следећом приликом опет одазовао позиву на хуманост.

Након предавања о значају Добровољног давалаштва крви, волонтери су били подељени у 5 тима и извели симулацију акције добровољног давања крви са реалним улогама и ситуацијама

  1. Тим Црвеног крста
  2. Тим волонтера 
  3. Тим трансфузије
  4. Тим даваоца
  5. Тим локалних медија и портала.

Обуке су феноменалан начин да се волонтери едукују за предстојеће акције Добровољног давања крви и буду спремни на све изазове, а самим тим и својим ангажовањем мотивишу будуће даваоце и јавним приступом задрже редовне даваоце крви.