Промотивне активности из области Прве помоћи
Промоција здравих стилова живота

Обезбеђивање манифестације „Крос РТС-а“ у сарадњи са Домом здравља Деспотовац,

за ученике од I до VIII разреда основне школе „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац, и за

 ученике од I до IV године Средње Техничке школе Деспотовац.