02.12.2021. Општинско такмичење у одбојци, спортска хала Деспотовац. 

Свако од нас може бити у прилици да треба прву помоћ, али свако од нас, такође, може да научи да пружи прву помоћ.

ПРВА ПОМОЋ  је једно од препознатљивих симбола организације Црвеног крста.

Прва помоћ је чин спасавања живота, али је такође одраз хуманости, алтруизма и осећаја за потребе других људи.

Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спасавања живота и очувања здравља повређене или оболеле особе од стране онога ко је први у прилици да пружи помоћ.

На позив Спортске организације Деспотовац, Црвени крст Деспотовац је узео учешће на обезбеђивању и пружању прве помоћи на општинском такмичењу основних школа у одбојци.  На срећу, општинско такмичење протекло је без повреда, у фер и спортском духу.  

Црвени крст Деспотовац је искористио прилику да у паузама такмичарског дела упозна ученике, такмичаре са програмом  Прве помоћи, где смо укратко ученике упознали о основним мерама прве помоћи, основним информацијама као и на практичном делу показали понашање особе која се гуши, показали како безбедно извући повређену особу из аута, мере оживљавања, први преглед, преглед тела и како особу поставити у бочни положај.

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста, која је у основи уређена Законом о Црвеном крсту Србије као поверено јавно овлашћење и услуга коју Црвени крст пружа правним или физичким лицима, а посебно оним категоријама изложеним ризику.

Прва помоћ је активност која директно произилази из основних принципа и мисије покрета Црвеног крста.

Због психофизичких карактеристика деца у млађем узрасту се током игре и свакодневних активности могу наћи у ситуацији која угрожава њихово здравље и представња ризик за повреду. У старијем школском узрасту ризици повреда су везани за интензивне спортске активности, излагање ризичним ситуацијма, учешће у саобраћају и друго.

Изразито је важно како учити децу од најранијег узраста да правилно реагују у случју незгоде и како да пруже прву помоћ. Једнако је битно да сви који раде са децом и бораве са њима (васпитачни, наставници, спортски тренери) знају које су најчешће повреде код деце и како да пруже прву помоћ.

Свако дете може бити у прилици да му је потребна прва помоћ. У исто време свако од нас може да научи да пружи прву помоћ. Нису  потребни ни чаробни штапић, ни супермоћи да бисте постали дечији херој. Потребни су само знање и одважност да га примените у тренутку када је потребно.