Састанак волонтера, 14. мај 2021. године

КЛУБ МЛАДИХ – „ЦРВЕНОКРСТАШИ“

У недељи Црвеног крста, тачније 14. маја 2021. године, Црвени крст Деспотовац у сарадњи Канцеларијом за младе Деспотовац организовао састанак за волонтере поводом обележавања Недеље Црвеног крста.

Секретар Црвеног крста Деспотовац је предложио следећи дневни ред:

  1. Разматрање правилника младих у Црвеном крсту Деспотовац
  2. Избор представништва  Црвеног крста Деспотовац за период мај – децембар 2021. године
  3. План и програм активности за 2021. годину
  4. Календар активности Црвеног крста Деспотовац за 2021. годину
  5. Текућа питања.

Састанку је присуствовала група најмлађих волонтера.

После радног дела састанка, за све чланове предвиђен је скроман заједнички ручак и дружење.

БУДИ ВОЛОНТЕР.