Наставља се одлична сарадња са Основном школом „Стеван Синђелић“ из Великог Поповића. Овог пута Црвени крст Деспотовац у периоду од 25. до 29. октобра 2021. године, спроводио информативне радионице и предавања на програму Борбе против трговине људима за ученике од 4. до 8. разреда

Према дневнику Црвеног крста који су попуњавали разредне старешине, наставници, због скраћених часова и недовољног времена да сваки ученик попуни дневник, прусуствовали су 78 ученика.

Сви добро знамо да је Трговина људима је озбиљан друштвени проблем, јер најдрастичније угрожава основна људска права као што су: право на живот, на слободу избора, на слободу кретања. Са овим обликом криминала суочени су људи широм света . У покушају да смањи или елиминише овај проблем укључио се и Црвени крст Србије са својим општинским и градским органиацијама.

Циљ овог програма је да се утиче на свест грађана, а нарочито деце и омладине о проблему који се дешава свуда око нас. Програм обухвата различите садржаје попут: информативних радионица, трибина, игроликих активности, уличних манифестација, семинара за едукаторе и др. Црвени крст Србије развио је превентивни пакет који садржи приручник за едукаторе, мултимедијалну презентацију, друштвене игре, бојанке за децу, слагалице.

Одговор на потребе идентификованих и потенцијалних жртава трговине људима, смањење ризика од трговине људима, ублажавање људске патње изазване овом појавом и допринос имплементацији Стратегије Владе Републике Србије за борбу против трговине људима.

Циљне групе Програма су:

  • жртве трговине људима – идентификоване и у стању социјалне потребе;
  • потенцијалне жртве трговине људима – маргинализоване и рањиве групе попут омладинаца у школама, домовима за незбринуту децу, ромским насељима, народним кухињама, колективним центрима за избегла и расељена лица, мигранте и азиланте, омладине Црвеног крста;
  • професионалци и студенти који у свом раду или будућем раду могу доћи у контакт са жртвама трговине људима (доктори, медицинско особље, представници центара за социјални рад, центара за прихват азиланата и миграната, особље Црвеног крста);
  • волонтери Црвеног крста, вршњачки едукатори који спроводе активности превенције трговине људима.

Црвени крст Деспотовац ће активно са својим стручним сарадницима, волонтерима, просветним радницима – партнерима, наставити да промовише и информише првенствено младе људе на озбиљност теме коју обухвата програм борбе против трговине људима.