КООРДИНАТИВНИ САСТАНАК ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА

Програм: Деловање у несрећама.

Секретар Црвеног крста Деспотовац, Мишковић Стеван у периоду од 28. до 30. новембра 2023. године присуствовао је састанку који је у Врњачкој Бањи организовао Црвени крст Србије са циљем евалуације одговора организација Црвеног крста на мајско – јунске поплаве и креирања индивидуалних планова рада за поступање у несрећама.

сагледавање резултата операције одговора на поплаве,

обавезе и надлежности које произилазе из законодавног оквира,

позиција ОЦК у систему смањења ризика од катастрофа, улога и задаци,

капацитети ОЦК за припрему и деловање у несрећама,

примери добре праксе координације и комуникације на локалном новоу,

сачињавање индивидуалних плана поступања ОЦК у несрећама,

позиција Црвеног крста, капацитети, недостаци, кораци за унапређење.

Састанку су присуствовале све општинске организације које су учествовале и одговориле задацима у мајско – јунским поплавама у 2023. години:

Деспотовац, Коцељева, Косово и Метохија, Лозница, Крагујевац, Прокупље, Лазаревац, Блаце, Ћићевац, Рековац, Варварин, Параћин, Јагодина, Косјерић, Александровац, Куршумлија, Свилајнац, Алексинац, Крушевац, Кучево, Врњачка Бања, Лесковац, Београд, Трстеник, Житорађа.