Семинар за волонтере

Параћин, колиба Грза

4. – 6. октобар 2019. године

Kao и свуда у свету, лепота младости украс је и организације Црвеног крста.Подмладак Црвеног крста је оријентационо око 1/2 укупног чланства наше организације. Они су снага са којом се рачуна у реализовању скоро свих  акција где је потребно ангажовање волонтера, а изнад свега они су будући носиоци целокупне активности организације Црвеног крста. Зато је и рад са  Подмлатком, од стратешког значаја за организацију Црвеног крста на свим нивоима организовања.

Подмладак и Омладину као једну од основних покретачких снага Црвеног крста настојали смо а и данас то чинимо, да развијамо, васпитавамо и образујемо, у духу хуманизма, толеранције и међусобног пријатељства и оспособљавамо их за будућа учешћа у акцијама Црвеног крста.

Задатак Кампа Подмлатка Црвеног крста јесте да се полазници упознају и друже, као и да прихвате, рационално и емотивно, основне идеје Црвеног крста и да стекну склоност за учествовањем у раду и акцијама организације Црвеног крста као њихови носиоци.

Да би постигли те циљеве, Програм Кампа сачињен је тако да се организација Црвеног крста и активности које реализује прикажу на осмишљенији, богатији и забавнији начин. У том циљу ће полазницима Кампа омогућити да:

  • усвоје основна знања о карактеру и настанку Међународног покрета Црвеног крста, Црвеног крста Србије
  • доживе потребу, за чувањем, заштитом и унапређењем сопственог здравља и здравља других особа,
  • стекну склоност за активним учествовањем у раду Црвеног крста као организацији која им омогућује задовољење потреба за чувањем, заштитом и унапређењем здравља, хуманим понашањем, успостављањем пријатељства и разумевања.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА КАМПА

Камп Подмлатка Црвеног крста реализоваће се у хотелу “Колиба“ на Грзи 4. 5. и 6. септембра 2019. године.

Окружимо своју децу позитивним људима, који ће позитивно утицати на њихов развој.

Деца су производ средине и зато је битно да у њиховој близини буду они који ће их научити да размишљају здраво и позитивно, да верују у себе и да остваре свој пун потенцијал…да буду хумани !