Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког Националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. 

Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд.

У оквиру дифузије, посебно је важно ширење знања о знацима који се користе у Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца – Црвеном крсту, Црвеном полумесецу и Црвеном кристалу.

Црвени крст Деспотовац у оквиру ове активности  реализује посебно „Квиз такмичење о Дифузији Црвеног крста“ и на тај начин велики број основаца са наше општине стекне основна знања о организацији Црвеног крста.

27. маја 2021. године, Црвени крст Деспотовац је за своје нове волонтере организовао предавање о Дифузији Црвеног крста (Знак Црвеног крста, Принципи Црвеног крста, Историјат Црвеног крста, Међународни покрет Црвеног крста и на крају Квиз такмичење за волонтере) и на тај начин упознао волонтере о Дифузији Црвеног крста и деловању Црвеног крста Србије – Деспотовац. 

 

 

Дифузија Црвеног крста