Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког Националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. 

Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд.

У оквиру дифузије, посебно је важно ширење знања о знацима који се користе у Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца – Црвеном крсту, Црвеном полумесецу и Црвеном кристалу.

Црвени крст Деспотовац у периоду од 26. маја до 3. јуна 2022. године организовао  предавања за ученике Средње Техничке школе  у Деспотовцу. Организована су 10 предавања на којима су према дневницима Црвеног крста Деспотовац присуствовали 172 ученика. 

Посебан циљ је јачање капацитета организација Црвеног крста Србије како би се обезбедила исправна перцепција  и позиционирање Организација и њихово несметано функционисање у остваривању безбеднијег приступа корисницима којима је помоћ Црвеног крста потребна, као и партнерима и сарадницима.

Центар усмерава своје активности  према различитим циљним групама.

Теме које је кроз активности потребно обухватити могу да буду различите, али најечшће су:

  • Развој Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Црвеног крста Србије
  • Структура Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца и мандати саставних делова
  • Основи принципи Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца
  • Знак Црвеног крста и Црвеног полумесеца
  • Програми Црвеног крста Србије
  • Национално законодавство
  • Међународно хуманитарно право

Дифузија

Дифузија (енг. dissemination; франц. diffusion) значи ширење, али подразумева ширење не у материјалном смислу, него ширење идеја, културе, знања. У том смислу, програм дифузије има за циљ подизање свести јавности о активностима Међународног покрета ЦК/ЦП, основним принципима, Међународном хуманитарном праву (МХП), употреби знака Црвеног крста, као и јачање контаката са корисницима програма, партнерима и сарадницима како би се обезбедила исправна перцепција Црвеног крста Србије и његово несметано функционисање у смислу помоћне улоге надлежним властима у хуманитарној области, нарочито у ратним условима.