Црвени крст Деспотовац је у периоду

од 25. марта до 27. марта 2019 године

дистрибуирао пакете хране на територији општине Деспотовац

дистрибуција је обухватила:

20 пакета

18 породица

10 обухваћене средине

53 обухваћених грађана дистрибуцијом

пакети су обезбеђени из локалних извора, према списку Центра за социјални рад Деспотовац. Паковање и дистрибуцију пакета извршио је Црвени крст Деспотовац