Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког Националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. 

Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд.

У оквиру дифузије, посебно је важно ширење знања о знацима који се користе у Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца – Црвеном крсту, Црвеном полумесецу и Црвеном кристалу.

Црвени крст Деспотовац у периоду од 02. до 06. октобра 2023 . године организовао  предавања за ученике нижих разреда основних школа на територији општине Деспотовац. Организована су 12 предавања на којима су према евиденцији Црвеног крста Деспотовац присуствовали 216 ученика. 

02.10.2023.ОШ „Стеван Синђелић“ Велики Поповић
03.10.2023.ОШ „Стеван Немања“ Стењевац
04.10.2023.ОШ „Ђура Јакшић“ Плажане
06.10.2023.ОШ „Вук Караџић“ Ресавица
12 предавања216 ученика нижих разреда