На основу обилних падавина на територији општине Деспотовац и проглашења вандредне ситуацији на територији целе општине Деспотовац, дана 04. Јуна 2019 године. Црвени крст Деспотовац је одмах обавестио и Црвени крст Србије о ситуацији на територији општине Деспотовац и одржао састанак за Црвени крстом Свилајнац са  темама:

– Деловање у вандредним ситуацијама,

Одговор на поплаве на територији општине Деспотовац и Свилајнац,

– Међусобна сарадња и пружање помоћи суседној организацији,

– Пружање техничке подршке суседној организацији,

– Организациона питања.

 

Црвени крст Деспотовац је у договору са Комадантом и Начелником општинског штаба за вандредне ситуације одмах реаговао и по добијању списка од општинске Комисије која је обилазила поплављена места на територији општине Деспотовац дистрибуирала пакете хигијене за стамбене објекте које су претрпеле штету  и то:

 

 1. јуна 2019 године у месној заједници Јасеново подељено је 5 пакета хигијене
 1. Јанковић Милош, број чланова породице 4, вода је продрла и у стамбени и у помоћни објекат тачније у 6 просторије површине 220м2
 2. Балута Гергисон, број чланова породице 2, вода је продрла и у стамбени и у помоћни објекат тачније у 3 просторије површине 45м2
 3. Бранковић Дражен, број чланова породице 7, вода је продрла и у стамбени и у помоћни објекат тачније у 5 просторије површине 110м2
 4. Томић Живорад, број чланова породице 7, вода је продрла у пословном простору површине 800м2
 5. Лазаревић Љиљана, број чланова породице 5, вода је продрла и у стамбени и у помоћни објекат тачније у 6 просторије површине 240м2

Након Захтева породице Јанковић Црвеном крсту Деспотовац за помоћ у виду сушилице за просторије у свом домаћинству, а Црвени крст Деспотовац не поседује одређену опрему за санирање од елементарних непогода, обратили смо се колегама из Црвеног крста Свилајнац који су нам на реверс позајмили сушилицу и самим тим помогли породици Јанковић.

 

 1. јуна 2019 године у месној заједници Двориште подељено је 4 пакета хигијене

1.Миладиновић Миља, број чланова породице 1, вода је продрла и у стамбени и у помоћни објекат  тачније у 3 просторије површине 65м2

 1. Малиша Миладиновић, број чланова породице 5, вода је продрла и у стамбени и у помоћни објекат тачније у 4 просторије површине 85м2
 2. Мирјана Јанчић, број чланова породице 2, вода је продрла и у стамбени и у помоћни објекат тачније у 5 просторије површине 120м2
 3. Илић Бојан, број чланова породице 5, вода је продрла и у стамбени и у помоћни објекат тачније у 3 просторије површине 110м2

 

Напомена:

Пакет хигијене је садржао 10 артикла и то:

 1. Прашак 3кг
 2. Рукавице 1 пар
 3. Сапун ком 3
 4. Сунђер ком 1
 5. Крпе ком 2
 6. Жица за судове ком 1
 7. Сона киселина 1 лит
 8. Течност за судове 1 лит
 9. Шампон 1лит
 10. Тоалет папир 4 ролне

 

Напомињено да је екипа Црвеног крста Деспотовац, 04. Јуна 2019 године, изашла у сусрет Црвеном крсту Свилајнац и учествовали у подели пакета хране, хигијене и воде на територији општине Свилајнац тачније Месним заједницама Војска и Тропоње.

Црвени крст Деспотовац је свакодневно дневним извештајима обавештавао и достављао потребне информације, слике о стању на територији општине Деспотовац. Сва оригинал документа, извештаји, слике, иницијални извештаји, дневници су у Црвеном крсту Деспотовац.