Позитивна слика Црвеног крста Деспотовац у јавности ствара могућност да Црвени крст Деспотовац, са осталим чиниоцима друштва, а посебно донаторима, уз ангажовање великог броја волонтера, помогне већем броју угрожених грађана.

Анимирањем јавности да се укључи у поједине акције Црвеног крста развија се осећај солидарности и хуманости у широј заједници чиме Црвени крст Деспотовац реализује своју обавезу развоја волонтерског рада (члан 9. тачка 6. Закона о Црвеном крсту Србије).

За многе наше активности не постоји мерило да би се изразио степен пожртвовања у пружању неопходне помоћи унесрећенима, социјално угроженима, или болеснима којима је неопходна крв која живот значи.