Безбедност деце у саобраћају је једна од најмасовнијих и најшире прихваћена рекреативно-хуманитарна активност Црвеног крста усмерена ка ученицима нижих разреда основних школа , првенствено ученике првог разреда.

Деца предшколског и раног основношколског узраста представљају најугроженије учеснике у саобраћају. У том узрасту деца се осамостаљују и као пешаци или као возачи бицикла, ролера, скејта…

Сва деца вас лепо моле, успорите поред школе,

кочите пре зебре сваке, чувајте нам ђаке“.

Појављују се на саобраћајницама без пратње одраслих веома рано, а од шесте године њихово учешће ја масовније. То је последња прилика за систематичан рад на саобраћајном васпитање деце, уз учешће родитеља, школских управа и локалних самоуправа.

Подсећама да је циљ акције Безбедност деце у саобраћају промовисање адекватног понашања свих учесника у саобраћају и тиме смањење броја повређених и страдалих особа у саобраћају.

С тим у вези Црвени крст Деспотовац је обележио 1. септембар који је синоним за полазак деце у школу тако што су са представницима ПС Деспотовац, Саобраћајном полицијом, волонтерима, дежурали испред основне школе „Деспот Стефан Високи“ у Деспотовцу и деци свих узраста делили распоред часова и флајер о основним појмовима у саобраћају у режији Црвеног крста Србије, док је Црвени крст Деспотовац у својој режији креирао и штампао флајере у виду кратком водича за родитеље за безбедно понашање у саобраћају.

Такође организована је шетња око школе, како би наши најмлађи упознали са пешачким прелазом, семафором и на тај начин убудуће безбедно долазили и одлазили из школе и самим тим подигла свест о понашању у саобраћају.

Акција Безбедност деце у саобраћају траје од 01. до 07. септембра 2023. године.

У досадашњој пракси ова акција је сваке године успешно реализована у сарадњи са Полицијском станицом Деспотовац, основним школама на територији општине Деспотовац и младим волонтерима Црвеног крста.

Систематичан рад на њиховом саобраћајном васпитавању, уз учешће родитеља, школе, локалних власти, као и националних кампања усмерених на њихову безбедност, од виталног су значаја у смањењу броја саобраћајних незгода у којима су они актери.

С обзиром на то да деца млађа од 12 година недовољно добро процењују удаљеност аутомобила и време које им је потребно да пређу улицу, а уз то су им пажња и периферни вид слабији него код одраслих, и како не могу увек тачно да одреде правац из којег долази звук, потребна им је помоћ одраслих учесника у саобраћају, као и знање о елементарним правилима понашања које ће њихово кретање учинити безбедним и дати им осећај сигурности.