Црвени крст Деспотовац од 05. маја до 05. јуна 2023. године покреће кампању основне обуке из прве помоћи за ученике 8. разреда на територији општине Деспотовац.

Циљ је обићи све школе на територији општине Деспотовац.

Прва помоћ је једна од оних активности која се посебно негује у Црвеном крст Србије. То је активност која се везује за организацију Црвеног крста у целом свету и по чему је Црвени крст свуда препознатљив.

Прва помоћ је чин спасавања живота, али је такође одраз хуманости, алтруизма и осећаја за потребе других људи.

Теме које ће бити обухваћене обуком су:

  • Појам и значај Прве помоћи
  • Поступак на месту несреће
  • Средства за пружање прве помоћи
  • Процена стања повређеног и утврђивање животне угрожености
  • Поступак са особом без свести
  • Поступак са особом без свести и дисања – основне мере кардиопулмоналне реалнимације
  • Прва помоћ код крварења
  • Нагло настале здравствене тегобе и прва помоћ

Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спасавања живота и очувања здравља повређене или оболеле особе од стране онога ко је први у прилици да пружи помоћ.

Након успешно стечених вештина, Црвени крст Деспотовац полазницима издаје дипломе Црвеног крста о завршеној обуци.