Месец борбе против болести зависности

Месец новембар је према Међународном и Националном календару Црвеног крста посвећен борби против болести зависности . То је период током којег је потребно указивати јавности на свеукупну сложеност савременог начина живота из којег се рађа и сва сложеност проблема који стварају болести зависности у здравственом, социјалном-економском као и опште друштвеном смислу, и који се преламају кроз особу – зависника, породицу, ужу али и ширу друштвену заједницу, односно саму државу. Ове болести су проблем тренутка у којем настају, али и будућности.

Потребно је свестрано сагледавати узроке настанка ових, све проширенијих, болести свуда у свету али и у нашем становништву, па затим деловати у заједници – целовитим приступом. Савремена социјална средина је препуна различитих фактора који погодују развијању и учвршћивању одређених навика у оквиру начина (стила) живота све већег броја, све млађих људи који ће касније због тога имати, у различитом облику, али искључиво штетне последице превасходно на телесно и душевно здравље, а потом и на све аспекте живота. Лечење је увек дуготрајно, мукотрпно и неизвесно .

Стручњаци за ову област су поделили ове болести у две групе , прва су хемијске, а друга не хемијске болести зависности. Карактеристично је да оне не бирају узраст, пол или одређено занимање, али пубертет и адолесценција носе у себи већи ризик. Код прве групе постоји одређена хемијска супстанца, која је најодговорнија за настанак зависности и оне су већ добро познате. То су зависност од кофеина, дувана/никотина, алкохола и од дрога у ужем смислу (марихуана, кокаин, ЛСД, екстази, хероин…). Злоупотреба различитих лекова, анаболика (стероида), и енергетских пића је такође честа, и само проширује и усложњава проблем какав су болести зависности у заједници. Друга група болести зависности постаје све бројнија и све већа је опасност за многе људе, иако нема одређене хемијске супстанце која се са њима директно повезује. Зависност од коцке и клађења, као и зависност од рачунара, интернета или видео игрица представљају проблеме о којима се већ увелико говори.
Томе треба додати и друге зависности, као што је зависност од: мобилног телефона, куповања (купохоличари/шопингхоличари), рада (радохоличари) и да ли се овде завршава списак зависности човека савременог доба?

Примарна превенција односно спречавање настанка болести зависности, према Међународној класификацији болести, је најважнија из много разлога. Да бисмо то постигли неопходно је ставити под контролу употребу и злоупотребу свих психоактивних супстанци (кафа/кофеин, дуван/никотин, алкохол, дрога), и зато су нам потребни целовити, мултисекторски превентивни програми и систематичан рад са децом и омладином током предшколског периода, основне и средње школе који ће са истим циљем повезати родитеље, просветне и здравствене раднике, уз учешће широке јавности и медија са обавезном подршком законске регулативе и континуираним радоам стручних људи из више области од значаја.

Као и предходних година Црвени крст Србије,на нивоу свих општинских организација Црвеног крста организује акцију „Месец борбе против болести зависности“ !

Према процени Светске здравствене организације 200 милиона људи злоупотребљава или је зависно од дроге, па према томе можемо да кажемо да употреба дроге има епидемиски карактер. Злоупотреба и кријумчарење дроге је свеприсутни проблем, како у свету тако и у нашој земљи. У Србији има око 150.000 зависника од дроге, укључујући и 24.000 хероинских зависника.

Новембар месец је месец посвећен борби против болести зависности и један од наших задатака је да активно допринесемо видљивост кампање кроз различите акције, које ћемо спровести у нашој општини Деспотовац.

НАШЕ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ТРЕБА ПОСЕБНО УСМЕРИТИ ПРЕМА МЛАДИМА КАО ЦИЉНОЈ ПОПУЛАЦИЈИ

Циљ акције је подизање свести о значењу проблема који дрога представља за друштво и покретање свих, како појединаца и породице, тако и најшире заједнице, да се укључе у превенцију злоупотребе дрога.

У том циљу молимо Вас да нас обавестите када је Вашим планом рада планирано одржавање школске акције и да ли постоји могућност да се одржи заједничим планом рада, како би реализација ове акције била што успешнија.