Служба тражења

(Правни основ: III и IV Женевска конвенција из 1949. године, члан 6., 9. став 2., 13., 14., 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије)

Рад у овој области заснован је на обавезама које је наша земља преузела потписивањем Женевских конвенција 1949. године и допунских протокола 1977. године.

На основу усвојене Стратегије успостављања породичних веза од 2008. до 2018. године Међународног Комитета Црвеног крста и других докумената везаних за спровођење ове Стратегије, приоритетни задаци Службе тражења у 2014. години су:

Прихватање, покретање и рад на тражењу лица чији је нестанак везан за сукобе у претходној Југославији.

Како је Стратегијом предвиђено пуно ангажовање Службе  тражења на успостављању прекинутих породичних веза иземеђу чланова породица у случајевима елементарних и других катастрофа, један од приоритета биће интензивна и редовна  обука припадника јединица за деловање у несрећама, који су задужени за послове  Службе тражења и њено функционисање у овим приликама. Примењиваће се се нови програм обуке и јединствени  обрасци за евиденцију   свих категорија којима се Служба бави, који ће бити урађени од стране Црвеног крста Србије.

Један од приоритета у следећем периоду биће редован контакт и размена искустава са Службама тражења других Националних друштава, што је такође једна од важних препорука Стратегије  и  циљ који треба  да остваре Национална друштва.