Један пакетић – пуно љубави

Активност Црвеног крста Деспотовац на реализацији овог пројекта одвијала се кроз медијску кампању и презентацију акције, а новогодишњи пакетићи су обезбеђени из сопствених средстава Црвеног крста Деспотовац.

Очекивани резултати акције били су потврда да средина брине о овој категорији деце, изједначавање ове категорије деце са осталом децом и побољшљвање емотивног стања деце (психосоцијална подршка).

Пакетићи су намењени деци са посебним потребама тачније, деци која су на хранитељству на територији општине Деспотовац. Списак деце Црвеном крсту Деспотовац доставља Центар за социјални рад Деспотовац.