За сунчану јесен живота

Традиционална акција коју Црвени крст Деспотовац спроводи у сарадњи са Центром за социјални рад Деспотовац и Домом за стара лица Деспотовац

Старење популације данас представља један од највећих успеха човечанства. Истовремено, старење становништва представља и један од највећих изазова и поставља пред државе све веће економске и социјалне захтеве.

Неопходно је истаћи да је широм света, удео особа старијих од 60 година у популацији у порасту, а тај пораст се и даље наставља са једне стране услед опадајућег наталитета, а са друге стране услед повећане дуговечности.
Очекивања су да број особа старијих од 60 година порасте од 600 милиона у 2000. години на преко 2 милијарде у 2050. Број старијих од 60 године је 2000. године био већи од броја деце до 5 година, а процена је да ће до 2050 број старијих премашити број деце од 15 година.

Не обраћање пажње на старије особе значи да се не обраћа пажња на 20 посто светске популације до 2050. године, када ће бити више људи старијих од 60 година него деце млађе од 15 година, при чему ће те брзе промене у старосној струкстурт пре свега захватити земље у развоју.

Процена је да ће се број "старијих старијих" увећати четири пута, 395 милиона у 2050. Још једна важна карактеристика је феминизација старења, жене чине 54 старијих од 60 година, а 63 старијих од 80. Знак је људског прогреса, али и најава бројних изазова.

Свесна неопходности другачијег друштвеног односа према старијим особама, који се више не може сводити само на задовољење основних егзистенцијаиних потреба, Организација Уједињених нација донела је низ докумената од пресудног значаја за ову област.

Један од њих је Резолуција Генералне скупштине УН, од децембра 1990. године, којом се
1. октобар проглашава Међународним даном старијих.