Деловање у несрећама

ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА И ЗА ОДГОВОР НА НЕСРЕЋЕ

(Правни основ: На основу преузетих међународних обавеза, као и на основу члана 6., 7. тачка 1. и 3., члана 9. тачка 3. и 5., 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије)

Јавно овлашћење у области припреме за деловање у несрећама и правовремени одговор на несреће и јачање капацитета у овој области у свим саставним деловима Црвеног крста Деспотовац, биће један од највиших приоритета у Плану акције за 2015. годину.

Општи циљ ове активности је достизање високог степена оперативности структуре и мреже, јачање капацитета у овој области у свим саставним деловима Црвеног крста Деспотовац, обучености тимова, набавци опреме, као и припреми управљачких структура Црвеног крста Деспотовац за ефикасан и квалитетан одговор на несрећу.

Све активности одвијаће се у складу са ближе дефинисаним задацима Црвеног крста у Закону о ванредним ситуацијама. У ову област деловања биће укључени сви садржаји рада Црвеног крста од прве помоћи, хигијенско превентивне заштите, социјално-хуманитарних активности, здравствено-превентивног рада и материјално-техничког оспособљавања организације.

У постизању општег циља, Црвени крст Деспотовац ће развијати следеће правце активности:
- обука одговарајућих актера у друштву путем вежби, симулација и превентивних активности у интересу смањења ризика и претњи
- обука екипа и тимова Црвеног крста за одговор на несрећу
- опремање организација Црвеног крста адекватном и неопходном опремом за деловање у несрећама
- сарадња и координација са свим друштвеним субјектима укљученим у задатке и послове деловања у ванредним ситуацијама.