Светски дан борбе против глади

Сва прикупљена новчана средства поводом акције „Солидарност на делу“ усмерена су у обележавању „Светског дана борбе против глади“.

Светски дан борбе против глади обухватио је 30 (тридесет) социјално најугроженијих породица на територији општине Деспотовац. Списак корисника доставио нам је Центар за социјални рад Деспотовац. Пакет је садржао 12 (дванаест) намерница које су месечна потреба једног домаћинства.

Дистрибуцију је вршио Црвени крст Деспотовац својим службеним возилом.