Светски дан против ТБЦ-а

„Светски дан борбе против туберкулозе“, пре свега имајући у виду опасност по здравље коју изазива једна од болести данашњице. Основни циљ ове акције је био да се суграђани упознају како са опасностима које носи ова болест тако и са могућностима борбе против исте, а све у циљу ширења свести код суграђана о обавези редовне контроле, контроле здравственог стања и о мерама превенције.

Црвени крст Деспотовац је у складу са својим могућностима и датим смериницама Црвеног крста Србије, везано за Светски дан борбе против туберкулозе, организовао акцију за своје суграђане. Акција обухватала предавање од стране Председника Црвеног крста Деспотовац, Радосављевић Др Драгана. Предавање се одржава у клубу пензионера, Техничкој школи, основним школама на територији општине Деспотовац.

Како би се што више људи анимирало да присуствује предавању, Црвени крст Деспотовац је свим локалним радио и ТВ станицама проследио обавештење везано за обележавање Светског дана борбе против туберкулозе, те је одзив грађана био велики.

Предавање се базирало на статистичким подацима везано за болест туберкулозе како у Србији тако и у свету, као и Национални програм за борбу против туберкулозе, који има потенцијал за свеобухватан приступ у превенцији и контроли малигних болести у Србији.

Тема је била и о могућностима контроле и превенције малигних обољења које грађани Деспотовца могу користити у оквиру Дома здравља Деспотовац.

Наглашен је кључни значај редовне контроле и превенције од малигних болести, а имајући у виду податак да је нa више од 80% свих малигних болести могуће утицати спречавањем или изменом фактора ризика, тј спречавањем почетка болести.