Информативно – пропагандна делатност

У оквиру пропагандно информативне делатности

унапређиваће сарадњу са медијима у циљу информисања грађана о програмима рада и њиховој реализацији, али и испуњавају мисије у делу широке промоције хуманитарних вредности,

- посвећиваће пажњу јачању и ширењу волонтерске базе Црвеног крста кроз стручно оспособљавање и јачање мотивације за конкретне програмске активности,

- неговаће добру сарадњу са локалном управом и државним органима испуњавајући своју функцију „помоћног органа власти у хуманитарној области“,

Кроз све представљене приоритете биће реализовани и стратешки циљеви Међународне Федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца до 2020 године, и то:
1. Припреме за деловање у несрећама, очување живота, заштита животне околине и успешна обнова после несрећа и криза
2. Здравље и безбедан живот
3. Промоција социјалне укључености и културе ненасиља и мира