ЦК ДЕСПОТОВАЦ

– ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ

* СКУПШТИНА
* НАДЗОРНИ ОДБОР
* УПРАВНИ ОДБОР
* ПРЕДСЕДНИК
* ПОДПРЕДСЕДНИК
* СЕКРЕТАР
* РАДНИ КОЛЕКТИВ

– ВОЛОНТИРАЈ У ЦРВЕНОМ КРСТУ ДЕСПОТОВАЦ

– ДОНАЦИЈЕ ЦРВЕНОМ КРСТУ ДЕСПОТОВАЦ

– ЧЛАНСТВО У ЦРВЕНОМ КРСТУ ДЕСПОТОВАЦ

На основу члана 56. Закона о заштити података о личности (,,Сл. гласник РС“87/2018) и члана. Статута Црвеног крста Деспотовац, Управни одбор Црвеног крста Деспотовац, на својој редовној седници одржаној 09. маја 2023, године, доноси следећу

О Д Л У К У

Именује се за Лице за заштиту података о личности Мишковић Стеван, секретар Црвеног крста Деспотовац, из Миливе, улица Милива ББ, општина Деспотовац, број телефона 064/50-84-697, е-мејл: despotovac@redcross.org.rs

Контакт податке именованог без одлагања доставити Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности путем е-мејла: licezazastitu@poverenik.rs.                                                       

У Деспотовцу, дана 09. маја 2023. године.