ЦК ДЕСПОТОВАЦ

– ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ

* СКУПШТИНА
* НАДЗОРНИ ОДБОР
* УПРАВНИ ОДБОР
* ПРЕДСЕДНИК
* ПОДПРЕДСЕДНИК
* СЕКРЕТАР
* РАДНИ КОЛЕКТИВ

– ВОЛОНТИРАЈ У ЦРВЕНОМ КРСТУ ДЕСПОТОВАЦ

– ДОНАЦИЈЕ ЦРВЕНОМ КРСТУ ДЕСПОТОВАЦ

– ЧЛАНСТВО У ЦРВЕНОМ КРСТУ ДЕСПОТОВАЦ

СКУПШТИНА

СПИСАК ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ
ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2014 – 2018 ГОДИНЕ 

01. Милорадовић Драган …………..Полицијска станица Деспотовац
02. Миладиновић Јовановић Маријана ..Техничка школа Деспотовац
03. Филиповић Снежана ……………ОШ „Деспот Стефан Високи“
04. Алексић Весна………………..ОШ „Ђура Јакшић“
05. Петровић Дарко ………………Локална самоуправа
06. Антић Иван…………………..Локална самоуправа
07. Маринковић Др Марина …………Дом здравља Деспотовац
08. Милошевић Дејан ……………..Дом здравља Деспотовац
09. Антић Бранимир……………….Техничка школа Деспотовац
10. Миљковић Слободан…………….МЗ Деспотовац
11. Петковић Берислав…………….МЗ Деспотовац
12. Мијајиловић Персида ………….МЗ Ресавица
13. Мијајиловић – Селишта Снежана …МЗ Ресавица
14. Денић Предраг ……………….МЗ Ресавица
15. Поповић Станоје ……………..МЗ Војник
16. Радосављевић Др Драган ……….МЗ Војник
17. Ивковић Душан ……………….МЗ Милива
18. Миленковић Бранко…………….МЗ Милива
19. Петронијевић Душан……………МЗ Плажане
20. Јовановић Драшко …………….МЗ Медвеђа
21. Стојановић Слађана……………МЗ Велики Поповић

ФУНКЦИЈА ЧЛАНА СКУПШТИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ ЈЕ
ВОЛОНТЕРСКА.

НАДЗОРНИ ОДБОР

СПИСАК ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ
ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2014 – 2018 ГОДИНЕ 

01. Мијатовић Миле
02. Крстић Божидар
03. Аврамовић Никола

ФУНКЦИЈА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ ЈЕ
ВОЛОНТЕРСКА.

УПРАВНИ ОДБОР

СПИСАК ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ
ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2014 – 2018 ГОДИНЕ 

1. Радосављевић Др Драган
2. Миљковић Слободан
3. Ивковић Душан
4. Маринковић Др Марина
5. Петковић Берислав
6. Мијајиловић Персида
7. Мијајиловић Селишта Снежана

ФУНКЦИЈА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ ЈЕ
ВОЛОНТЕРСКА.

ПРЕДСЕДНИК ПОДПРЕДСЕДНИК

МИЉКОВИЋ СЛОБОДАН

Миљковић (Благоје) Слободан, рођен 26. марта 1959 године. Основну школу завршио у Равној реци и Ресавици. Средњу Техничку школу у Деспотовцу у периоду (1974 – 1978). Факултет

СЕКРЕТАР

РАДНИ КОЛЕКТИВ

u izradi…