Трговина људима је облик модерног ропства и представља злоупотребу људских бића и повреду њихових основних људских права ради стицања материјалне користи.

Размере проблема трговине људима и његов утицај на живот и здравље људи довеле су до активног укључивања Црвеног крста Деспотовац у настојање да се спречи и олакша људска патња, а само заједничком, свеобухватном и континуираном активношћу свих институција и друштвено одговорних организација може се стати на пут овом озбиљном проблему.

Стручни сарадник и едукатор програма трговине људима, Стеван Мишковић одржао је предавање 27. маја 2021. године за нове волонтере Црвеног крста Деспотовац и на тај начин представио програм Трговине људима.

Antitrafiking – предавање за волонтере ЦК Деспотовац