Изборна седница Скупштине Црвеног крста Деспотовац благовремено је сазвана за 30. јун 2022. године, на основу члана 29. Статута Црвеног крста Деспотовац, Пословника о раду Скупштине и Правилника о изборима-Програма изборних активности за избор управних органа у Црвеном крсту Деспотовац за мандатни период 2022. – 2026. година.

Треба истаћи да су изборне активности у Црвеном крсту Деспотовац у потпуности реализоване у складу са Статутом и Правилником о изборима-Програмом изборних активности Црвеног крста Србије и Црвеног крста Деспотовац, при чему су поштовани Општи принципи Црвеног крста за избор и именовање, садржаних у члановима 57. до 62. Статута Црвеног крста Србије и члановима 42. до 47. Статута Црвеног крста Деспотовац.

ЗА ПРЕДСЕДНИКА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ ИЗАБРАН ЈЕ:

Mалешевић С. Зоран, досадашњи Секретар Црвеног крста Деспотовац.

ЗА ПОДПРЕДСЕДНИКА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ ИЗАБРАН ЈЕ

Миљковић Слободан, досадашњи подпредседник, по занимању професор одбране и заштите, инспектор за ванредне ситуације у општини Деспотовац.

ЗА ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА И ЧЛАНА СКУПШТИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ ИЗАБРАН ЈЕ

Мишковић Стеван, досадашњи стручни сарадник Црвеног крста Деспотовац, дипломирани струковни мастер економиста.

Новоизабраном руководству желимо много успеха у будућем раду у

чијој ће основи као и до сада бити континуитет, развој, јединство и законитост.