Са циљем успешне реализације активности Црвеног крста Деспотовац, размене искустава, међусобног информисања, у оквиру организације Црвеног крста Деспотовац, 30. марта 2022. године организован је састанак Омладинско теренске јединице са темама:

  1. Епидемиолошка ситуација на територији општине Деспотовац
  2. План и програм активности за месец април 2022. године
  3. Предлог и разматрање идеја волонтера – РЕЧ ВОЛОНТЕРА
  4. Текућа питања

Састанци волонтера су неопходни да би се благовремено организовале активности. Млади волонтери Црвеног крста Деспотовац саставни су део укупних људских ресурса Црвеног крста, а своје активности реализују у складу са Мисијом и Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца.