У овом процесу је неопходна креативност за изналажење решења које је задовољавајуће за обе стране и/или употреба одређених комуникационих метода.

Деци треба омогућити да одиграју оне ситуације које их тиште и оптерећују како би били богатији за једно ново искуствo.

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу 29. марта 2024. године, одржана је радионица на тему ,,Ненасилно решавање конфликата,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

„СУОЧИЛИ СМО СЕ СА НЕПРИЈАТЕЉЕМ, А ТО СМО МИ“

НЕ живимо у вакууму. Постојимо у физичком и социјалном свету, ученици смо у свету људи. У свету људи, основни начин успостављања и одржавања свих наших односа јесте комуникација. У стварности, најчешће се дешава да очекујемо од других да препознају наше потребе и пре него што их испољимо.