Конструктивно решавање конфликата је приступ решавању проблема који почива на демократским принципима и претпоставци да је могуће да обе стране у конфликту могу да буду задовољне решењем. У овом процесу је неопходна креативност за изналажење решења које је задовољавајуће за обе стране и/или употреба одређених комуникационих метода.

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу дана 28. априла 2023. године, одржана је радионица на тему ,,Ненасилно решавање конфликата,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Ученици трећег разреда могли су да сазнају које све врсте насилничког понашања постоје и како би требало правилно да решавају сукобе у школској средини и ван ње, како не би и сами упали у замку и постали жртве или насилници. 

НЕ живимо у вакууму. Постојимо у физичком и социјалном свету, ученици смо у свету људи. У свету људи, основни начин успостављања и одржавања свих наших односа јесте комуникација. У стварности, најчешће се дешава да очекујемо од других да препознају наше потребе и пре него што их испољимо.

Радионице су реализовале Николина Стојановић и Катарина Николић , волонтери Црвеног крста Деспотовац.

„СУОЧИЛИ СМО СЕ СА НЕПРИЈАТЕЉЕМ, А ТО СМО МИ“