Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге обележава се 26. јуна сваке године и за 2019. годину тема овог дана је „Здравље за правду. Правда је здравље“ и њоме се повлачи да су здравље и правда две стране истог новчића када је у питању борба против злоупотребе дрога.  То значи да ефикасна борба против проблема које изазивају злоупотреба и кријумчарења дроге захтева да институције које се баве сузбијањем  криминала и  институције које се баве здравстеном и социјалном заштитом раде заједнички.

Овај дан се обележава широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.

Председник Црвеног крста Деспотовац, Радосављевић Др Драган одржао је једно предавање и радионицу поводом поменутог дана.Радионица и предавање имале су за циљ да се истакне важност превенције и борбе против злоупотребе дрога и истакне значај  упражњавања  здравих стилова живота.