Под културом подразумевамо начин на који људи, као припадници одређене групе, мисле, живе и понашају се. Свако од нас припада породици и неком простору где се говори истим језиком, где се људи облаче на сличан начин, граде сличне куће, једу сличну храну, бивају образовани на сличан начин.

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу дана 26. априла 2023. године, одржана је радионица на тему ,,Културни идентитет и поштовање разлика,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Радионицу су реализовале Каролина Илић, Јана Михајловић, Милица Милошевић, волонтери Црвеног крста Деспотовац.

Уочавање разлика једна је од најбитнијих начина на који упознајемо свет око себе. Прављење категорије и класификовање ствари и бића која нас окружују, примећује се веч код врло мале деце, а посебно брзо напредује у уочавању сличности и разлика након друге године када им се говор почиње убрзано развијати.