На основу члана 49. Статута Црвеног крста Деспотовац и члана 5.  Пословника о раду Скупштине Црвеног крста Деспототовац, 21. априла 2022. године одржана је редовна Скупштина Црвеног крста Деспотовац са почетком у 13:00 часова на којој је био предложен следећи дневни ред:

Усвајање записника за претходне седнице Скупштине Црвеног крста Деспотовац

Разматрање и усвајање Извештаја о раду Црвеног крста Деспотовац за 2021. годину

Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском – материјалном пословању Црвеног крста Деспотовац за 2021. годину и Закључка Надзорног одбора о извршено контроли пословања за 2021. годину,

Разматрање и усвајање Програма рада Црвеног крста Деспотовац за 2022. годину,

Разматрање и усвајање Финансијског плана Црвеног крста Деспотовац за 2022. годину,

Разматрање и доношење Одлуке о расписивању избора у Црвеном крсту Србије / Црвеном крсту Деспотовац за мандатни период 2022. – 2026. година, као и разматрање и доношење Одлуке о саставу и начину избора чланова Скупштине Црвеног крста Деспотовац за мандатни период 2022. – 2026. година

Разматрање и усвајање Правилника о изборима и изборним активностима Црвеног крста Деспотовац за мандатни период 2022. – 2026. година,

Текућа питања.

Седници је председавао подпредседник Црвеног крста Деспотовац, Слободан Миљковић,

записничар, Мишковић Горан.

На седници Скупштине Црвеног крста Деспотовац, 21. априла 2022. године од 21 члана Скупштине на седници је присустовало 14 делагата Скупштине Црвеног крста Деспотовац.