Црвени крст Деспотовац и у 2023. години са својим волонтерима ће спроводити програм Црвеног крста Србије, Промоција хуманих вредности.

Циљну групу ће чинити ученици узраста између 8 и 14 година, а крајњи корисници су деца и млади који припадају мањинским групама у Србији, са посебним нагласком на популацију ромске националне мањине и децу са сметњама у развоју.

Програм се претежно спроводи у основним школама, а обухват се проширује реализацијом додатних активности које се реализују у оквиру различитих јавних догађаја.

Програм обухвата седам тематских области:

(1) толеранција,

(2) ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем,

(3) лични и културни идентитет и поштовање различитости,

(4) превазилажење дискриминације и стигматизације,

(5) родна равноправност,

(6) дечја права, и

(7) превенција насиља путем електронских медија.

Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце, и охрабрује их да изнесу своје мишљење и испоље своја знања, таленте и способности.