Седница Комисије за социјалну и хуманитарну делатност Управног одбора Црвеног крста Србије за мандатни период 2022. – 2026.

Секретар Црвеног крста Деспотовац, Мишковић Стеван у овом мандату је члан Комисије.