Појам дискриминација значи одвајање, прављења разлика. Како се ради о социјалним односима, дискриминација се најчешће дефинише као намерно или ненамерно негативно понашање или мишљење о одређеној групи или појединцима због његове расне, националне, узрасне, родне или верске припадности и слично.

Дискриминација често може да води ка насиљу. Дискриминација има различите облике, а најчешће су: ксенофобија, расизам, антисемитизам, ромафобија, дискриминација хендикепираних, узрасна, родна и верска дискриминација.

Има ли начина да се против предрасуда, стереотипа, предрасуда, стереотипа, стигматизације и дискриминације изборимо? ДА.

ДА, и ако је јасно да то није лак задатак. Добро је да покушамо. Чак и ако нам сенекада учини да су наши покушаји осуђени на неуспех, добро је да покушамо поново.

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу дана 16. aприла 2024. године, одржана је радионица на тему ,,Дискриминација и стигматизација,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Радионице су реализовале: Mарта Милошевић, Урош Башановић