Општи циљ здравствено превентивних активности Црвеног крста Србије је подизање свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције болести са посебним акцентом на рањиве групе (младе, старије, и социјално угрожене особе). Превенција болести зависности кроз подизање свести грађана о штетности злоупотребе психоактивних супстанци.

Волонтери Црвеног крста Деспотовац, Канцеларија за младе Деспотовац и Спортска организација Деспотовац 11. и 12. априла 2023. године одржали су 5 предавања за ученике од III до VIII разреда на тему промоције здравих стилова живота, здравих навика, промоција спорта, промоција волонтеризма, промоција здравих навика, хигијена, као и промоција здраве хране и гојазност код младих.

Волонтери – реализатори предавања су:

  • Николина Стојановић
  • Анђела Јовић

Превенција и смањење ризичног понашања и болести спроводи се кроз континуиране превентивно едукативне садржаје и кампање уз ангажовање професионалних сарадника и волонтера Црвеног крста на свим нивоима. Фокус рада је заснован на партиципаторном приступу кроз обезбеђивање информација, едукацију за здравље и развој вештина неопходних за живот и одвија се у школама, кући, на послу и у заједници.