10. мај 2019. године
Основна школа „Стеван Немања“
Стењевац

Школско квиз такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и екологији“

Основни циљ такмичења је да међу ученицима популарише идеје Црвеног крста и његовог Подмлатка, да их подстакне на усвајање, уважавање, проширивање, продубљивање и примену знања о функцијама и принципима организације.

Такмичарским активностима настоји се постићи и то:

–      да се учесници уче уношењу вредних садржаја у свој живот, а посебно садржајном и правилном

коришћењу слободног времена,

  • да се код њих изазове осећање животне радости и задовољства, као и поноса својим друговима, одељењем и својом школом,
  • да се афирмише рад одељенских заједница и појединаца у ваннаставним активностима на подручју унапређења здравља и међуљудским хуманих односа.

Такмичарске дисциплине су следеће:

  • Представљање одељења- школе (рецитал, песма, скеч, певачка или ритмичка група),
  • Шта знаш о Црвеном крсту, заштити и унапређењу здравља?,
  • Склопи слику од датих делова,
  • Пантомима,
  • Програмске делатности Црвеног крста и добровољно давалаштво крви
  • Склопи изреку о хуманости од испреметаних речи.