На основу члана 49. Статута Црвеног крста Деспотовац и члана 5. Пословника о раду Скупштине Црвеног крста Деспотовац, 09. маја 2023. године одржана је редовна седница Скупштине Црвеног крста Деспотовац и разматране су и усвојене тачке из сазива.

Скупштини Црвеног крста Деспотовац је присуствовало 16 делегата од 21 колико броји овај орган управљања Црвеног крста Деспотовац.

Чланови Скупштине усвојили су:

  1. Извештај о раду Црвеног крста Деспотовац за 2022. годину,
  2. План рада Црвеног крста Деспотовац за 2023. годину,
  3. Финансијски извештај Црвеног крста Деспотовац за 2022. годину
  4. Финансијски план за 2023. годину.

Седници је председавао председник Црвеног крста Деспотовац, Малешевић Зоран, секретар Црвеног крста Деспотовац, Мишковић Стеван, а за сва питања око финансија и финансијског пословања присутан је био председник Надзорног одбора Црвеног крста Деспотовац, Мијатовић Миле.

Поводом обележавања Недеље Црвеног крста, 09. маја 2023. године у 11:00 часова одржана је и свечана седница Управног одбора Црвеног крста Деспотовац.