9. мај 2019. године
основна школа „Ђура Јакшић“ 
Плажане.

Школско квиз такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и екологији“

Основни циљ такмичења је да међу ученицима популарише идеје Црвеног крста и његовог Подмлатка, да их подстакне на усвајање, уважавање, проширивање, продубљивање и примену знања о функцијама и принципима организације.

Такмичарским активностима настоји се постићи и то:

–      да се учесници уче уношењу вредних садржаја у свој живот, а посебно садржајном и правилном

коришћењу слободног времена,

    • да се код њих изазове осећање животне радости и задовољства, као и поноса својим друговима, одељењем и својом школом,
    • да се афирмише рад одељенских заједница и појединаца у ваннаставним активностима на подручју унапређења здравља и међуљудским хуманих односа.