ПРВА ПОМОЋ је једно од препознатљивих симбола организације Црвеног крста.

Прва помоћ је активност која директно произилази из основних принципа и мисије  покрета Црвеног крста, те је једна од оних које се изразито негују у нашој организацији.

08. маја 2023. године одржана је основна обука из прве помоћи за ученике 8. разреда Основне школе „Стеван Синђелић“ Велики Поповић

Према дневнику Црвеног крста Деспотовац, обуци је присуствовало 10 ученика.

Предавач: Мила Веселиновић

Демонстратори: Невена Обрадовић и Марија Стефановић

Обука се састоји махом из практичне вежбе током чега настојимо да сви полазници стекну што више практичног искуства. У едукацију је укључена и обука из КПР-а (кардио-пулмонална реанимација) на специјалним луткама.

Црвени крст Деспотовац од 05. маја до 05. јуна 2023. године покреће кампању основних обука из прве помоћи за ученике 8. разреда на територији општине Деспотовац. Циљ је обићи све школе на територији општине Деспотовац.

Kампања основне обуке прве помоћи за ученике 8. разреда на територији општине Деспотовац