Најзначајнија права детета:

  • Дете има право да зна ко су му родитељи,
  • Дете има право да живи са родитељима и да се родитељи старају о њему,
  • Дете има право да одржава личне односе са родитељем са којим не живи,
  • Дете има право на образовање у складу са својим способностима и жељама,
  • Дете има право на заштиту од насиља у породици,
  • Дете има право на обезбеђивање најбољих животних и здравствених услова за правилан развој.

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу, 04. априла 2024. године, одржана је радионица на тему ,,Дечја права,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Дете јесте свако људско биће које је рођено, па до навршених 18 година живота по важећим прописима у Републици Србији. Права детета су опште позната чињеница и данас су израз признања међународне заједнице о постојању посебних потреба деце, она су недељива и целовито се остварују, тако да ниједно право детета аутоматски не искључује друго.